Nej, verkligen Facebook gör anställda mer produktiva


Nej, verkligen Facebook gör anställda mer produktiva

Organisationer som förbjuder Facebook på arbetsplatsen kan vilja ompröva den politiken. En 10-minuters Facebook-break gör medarbetarna lyckligare, hälsosammare och mer produktiva, enligt ny forskning.

En infografisk på företagshälsoprogrammet Keas.com gör fallet för Facebook genom att påpeka fördelarna med att besöka det populära sociala nätverket. Chefen bland dem kommer från en nyligen genomförd akademihögskolestudie som fann att anställda som fick använda Facebook var mer produktiva än medarbetare som inte var. För forskarstudien var arbetarna uppdelade i tre grupper: en som var tillåtet inga raster, en som fick göra allt annat än använda Internet, och en som fick 10 minuter att använda Internet och Facebook. Facebook-gruppen befanns vara 16 procent mer produktiv än gruppen som inte fick använda Internet och nästan 40 procent mer produktiv än gruppen som inte fick några raster.

[9 Regler för att använda Facebook på jobbet]

"Korta och diskreta pauser, som en snabb surf på Internet, gör det möjligt för sinnet att vila sig, vilket leder till en högre nettokoncentration för en dags arbete och därmed ökad produktivitet", säger Brent Coker från avdelningen för förvaltning och marknadsföring vid University of Melbourne i Australien enligt Infographic.

Infographic noterade en separat undersökning där hälften av alla VD säger att de förbjuder användningen av Facebook och andra sociala nätverk på jobbet. > Förutom produktivitet var Facebook indirekt kopplad till medarbetarnas hälsa och lycka. Enligt infographic påverkas människor positivt av andras lycka, även om den lyckan ses digitalt. Dessutom fann forskningen från MIT Sloan School of Management att människor är mer benägna att kontinuerligt delta i onlinehälsoforum om de ser andra att göra det. Enligt forskningen gör det onlinesamfundet som Facebook ger underlättar sådant anställdes beteende.

Lycka till att övertyga din chef, dock.


Navigera bakvägar: Hur en entreprenör hittade sin väg till framgång

Navigera bakvägar: Hur en entreprenör hittade sin väg till framgång

Vägen jag tog för att bli medgrundare och VD för mitt eget företag var inte på något sätt traditionellt. Min historia omfattar inte utmärkelser som erkänner prestationer eller motiverande tal till mina kamrater. Det inkluderar inte ens en självständig examen dag. Gå och se efter. Du hittar ingen. Sanningen är att jag inte gjorde det bra på college.

(Företag)

Komma framåt: Social Media Marketings Framtid

Komma framåt: Social Media Marketings Framtid

Sociala medier, som teknik, förändras någonsin. Industrin utvecklas varje dag, och det kan vara svårt för företagen att fortsätta. Men digital marknadsföring är avgörande för företagens fortlöpande framgång. "Sociala medier har utan tvekan blivit en kritisk plattform för marknadsförare", säger E.J. McGowan, vice vd och verkställande direktör för kampanjen.

(Företag)