3 Stora överensstämmelseutmaningar som möter dagens småföretag


3 Stora överensstämmelseutmaningar som möter dagens småföretag

Förutom att alla dagliga operationer ska fungera smidigt måste företagare se till att de följer alla de senaste lokala och federala affärslagarna. Det här är inte billigt - en ny undersökning från Arbetskraftsinstitutet på Kronos visar att det kan kosta så mycket som 100 000 dollar för småföretag att upprätthålla överensstämmelse varje gång arbetsrelaterade statliga bestämmelser skapas eller ändras.

På grundval av undersökningen, här är de överensstämmelseutmaningar som småföretag står inför, och vad du kan göra för att göra dem enklare.

Tid är en av de största utmaningarna som undersökta respondenter citerade. Ändringar kan bli lagar på så lite som 60 dagar, men de undersökta sa att de behöver mer tid att granska och genomföra interna policyändringar effektivt.

Mer än en tredjedel av de undersökta sa att de behövde mellan 120 och 150 dagar för att tillräckligt förbereda sig för genomförandet av nya regler, och några citerade till och med 150 dagar som den minsta tiden som krävs.

Det finns mycket små företag som kan göra från en reaktiv ställning för att öka det snäva tidsfrist som föreskrivs för att reglerna följs. Men proaktivt kan de regelbundet nå ut till sina lokala, statliga och federala representanter för att be om att längre tidens fönster blir standarden framåt.

Mer än hälften av de undersökta sa föråldrad HR och lönesystem gör överensstämmelse nästan omöjligt, oavsett avsikt för dem som är skyldiga att genomföra förändringarna. Med alltför lite hjälp och otillräckligt tekniskt stöd rapporterade nästan 60 procent av överensstämmelse hörn av kollegor.

"Att utrusta dessa yrkesverksamma med modern teknik och uppdaterade processer kommer att förenkla de dagliga efterlevnadsåtgärderna så att de kan fokusera på att locka, behålla och utveckla den mest engagerade arbetskraften, säger Malysa O'Connor, chef för SMB: s marknadsutveckling på Kronos.

Att göra betydande uppgraderingar till programvara eller hårdvara har varit orimligt dyrt för småföretag i det förflutna. Men med den ökade förekomsten av molnbaserade mjukvarulösningar har den blivit mycket billigare. Småföretag bör överväga att bredda sin forskning för tekniska lösningar utöver vad de tidigare har använt och börja undersöka molnbaserade tjänster som uppdateras regelbundet och kräver mindre betydande initialinvesteringar.

Slutligen småföretag Det är svårt att skapa en effektiv procedur för att ta emot och granska överensstämmelsesförändringar i realtid. Mer än hälften av de svarande sa att de lita på sin HR- och löneprogram eller en leverantör för att lära sig om förändringar. Andra kommer att få uppdateringar genom branschorganisationer, interna juridiska rådgivare, regionala föreningar och juridiska publikationer.

"Organisationerna bör ta ett steg tillbaka för att se över hur de närmar sig spårning, genomförande och kommunicering av efterlevnadsrelaterade förändringar och försök att identifiera förbättringsområden i sina processer ", säger Joyce Maroney, chef för Arbetskraftsinstitutet på Kronos. "[På så sätt] kan HR och löneförmedlare spendera mer tid fokuserad på strategier som förbättrar medarbetarnas engagemang och ger en mer positiv medarbetarupplevelse."

Ett tillvägagångssätt kan vara att ha en anställd som är dedikerad att hålla sig informerad om senaste förändringar och undersökning av kostnadseffektiva lösningar på nya regler för överensstämmelse som en del av deras dagliga eller veckovisa ansvarsområden.

"När regeringen blir mer reglerad kommer kostnaderna för företagen att öka och arbetskraften kommer att drabbas som ett resultat", säger Dan Schawbel, partner och forskningschef på Future Workplace. "Företagen måste anta ny teknik och interna rutiner för att öka responsen och minska kostnaderna framöver."


Konst var min flykt och blev senare min väg till entreprenörskap

Konst var min flykt och blev senare min väg till entreprenörskap

Jag var född och växte upp i Jersey City, New Jerseys projekt till en narkotikamissbrukare, alkoholistisk mamma som var oerhört förolämpad mot mig och mina syskon . Jag kände aldrig min far. Vi hade inga leksaker, mat eller till och med möbler, förutom en madrass på golvet som sex av oss skulle huddle på.

(Företag)

6 Sätt att förbättra din anställningsprocess

6 Sätt att förbättra din anställningsprocess

Att anställa ny talang är en oundviklig och kritisk del av att vara företagsledare och det är mer komplicerat än att bara granska ansökningar och intervjua kandidater. Om din anställningsprocess inte löper smidigt kan det avskräcka möjliga kandidater. Här är sex tips för att bygga och förbättra din anställningsprocess.

(Företag)