Kan du göra det bra för ditt företag?


Kan du göra det bra för ditt företag?

Även om det kan vara bra för samhället, är företagens sociala ansvar (CSR) inte nödvändigtvis bra för din botten. Nya studier tyder på.

En studie som nyligen publicerades i Journal of Corporate Finance fann att företag som spendera tid att utveckla och genomföra sociala ansvariga program förlora fokus på projekt som kan tjäna pengar.

"Om jag är VD, borde jag fokusera på att hitta tillväxtmöjligheter", säger David Javakhadze, en av studieens författare och en assistent professor vid Florida Atlantic University College of Business, i ett uttalande. "Om jag i stället spenderar min tid och energi för att hitta CSR-initiativ, diverterar jag min tid och energi till något annat, inte fokuserar på att bygga aktieägarens välstånd."

För forskningen definierade forskare CSR som strategier för att främja vissa sociala bra, inklusive program som gynnar samhällsengagemang, mångfald, miljö, mänskliga rättigheter och anställningsrelationer. De kom till sina slutsatser efter att ha analyserat ett stort antal organisationer mellan 1992 och 2014.

Studiens författare fann att fokusering på CSR-strategier gör att företagen skadar ekonomiskt eftersom de inte ägnar all sin uppmärksamhet åt investeringsmöjligheter. I det långa loppet leder denna brist på fokus på ökad vinst till förluster för aktieägarna.

"Vi fann att betoning av företagens sociala ansvar inte är bra för aktieägarna," sa Javakhadze. "Om du är en investerare borde du tänka två gånger innan du investerar i de företag som betonar CSR."

Studiens författare sa att samhällsansvaret minskar företagets övergripande prestanda och investeringseffektivitet. Javakhadze sade att investeringen vanligtvis följer tillväxtmöjligheter. Att försöka skapa socialt goda förändringar förändrar detta förhållande eftersom det avviker ett företags resurser från sin kärnuppgift att öka vinsten.

Javakhadze sa att bottenlinjen inte skadas bara för att pengar investeras i CSR-initiativ. Det påverkas också negativt av den tid som företagen spenderar på dessa program.

Forskningen visade att CSR: s inverkan på företagets baslinje är mindre för organisationer som är rika på resurser. Men de flesta företag har inte den lyxen, enligt Javakhadze.

"Om du investerar i socialt ansvariga aktiviteter, så kommer du inte ha tillräckligt med resurser för att investera i mer lönsamma projekt, vilket inte är bra", sa han . "Det kan vara bra för samhället, det kan vara bra för cheferna, men det är inte bra för aktieägarna."

Studien var medförfattad av Avishek Bhandari, doktorand vid Florida Atlantic University.


Nyanställda lyckas mest med strukturerad utbildning

Nyanställda lyckas mest med strukturerad utbildning

Om du vill öka nya medarbetares chans att lyckas hos ditt företag bör du erbjuda dem strukturerad utbildning. Det är en ny undersökning som visar att nya anställda anpassar sig bättre till sin arbetsplats med strukturerade processer, såsom orienteringsutbildning och mentorprogram. Helt enkelt kasta nykomlingar i ett jobb och låta dem klara sig resulterar i att de socialiseras som standard i stället för design, säger Jamie Gruman, en affärsprofessor vid University of Guelph i Ontario, Kanada.

(Företag)

Bästa resebyråer för företag

Bästa resebyråer för företag

Att bli offer för en elfte-timmars affärsresa är oundviklig. Du arbetar på ett projekt, skjuter på alla cylindrar med dina anställda och kunder, och då kommer en enorm hinder: Du måste röra basen med kunder i Seattle, och du måste vara där om två och en halv dag. Plötsligt växlar din huvuduppgift från att fokusera på projektet för att hitta en reseöverenskommelse som inte kommer att konkursa dig och ditt företag.

(Företag)