Stickning med ett jobb som du hatar kan göra dig sjuk


Stickning med ett jobb som du hatar kan göra dig sjuk

Att stanna på ett jobb som du hatar kan påverka mer än bara din lycka. Ny forskning konstaterar att anställda som stannar i jobb utifrån en känsla av skyldighet är benägna för flera hälsoproblem, inklusive utmattning, stress och utbrändhet. "Vår studie undersökte huruvida vissa former av engagemang för en organisation skulle kunna få skadliga effekter, t.ex. som emotionell utmattning och så småningom omsättning ", säger studiens medförfattare Alexandra Panaccio, en biträdande professor vid Concordia University i Montreal. "Det kan vara att, om det inte finns ett känslomässigt band med organisationen, uppfattas åtagande som baseras på skyldighet som en slags skuldsättning - en förlust av autonomi som är emotionellt tömande över tiden."

Forskningen, publicerad i journal Human Relations, fann att anställda som stannade på organisationer av antingen en känsla av skyldighet eller en uppfattad brist på andra arbetsalternativ var mer troliga än andra anställda att uppleva psykiska och fysiska hälsoproblem. Forskare baserade sina fynd på en studie av 260 arbetstagare från en rad olika branscher.

Forskningen fann också att personer med högre självkänsla blev starkare drabbade av brist på sysselsättningsalternativ.

"När anställda stannar hos sina organisation för att de känner att de inte har några andra alternativ, är de mer benägna att uppleva känslomässig utmattning, säger Panaccio, som är i avdelningen för ledningen på Concordias John Molson Business School. "Denna känsla kan i sin tur leda dem att lämna organisationen."

Arbetsgivare kan emellertid bekämpa dessa problem genom att arbeta med sina anställda.

"Implikationen är att arbetsgivarna bör försöka minimera denna" brist på Alternativets engagemangsdel bland anställda genom att utveckla sina kompetenser, vilket ökar deras känsla av rörlighet och paradoxalt sett bidrar till att de vill stanna hos organisationen, säger Panaccio.

Forskningen var en samarbetsinsats av Concordia, universitetet av Montreal och handelshögskolan HEC Montréal.


ÄR din chef förtroende för en välsignelse eller en förbannelse?

ÄR din chef förtroende för en välsignelse eller en förbannelse?

Att få en chefs förtroende är ett tvärriktat svärd för många arbetare, nya forskningsresultat. På den positiva sidan är det viktigt att arbetstagarnas bemyndigande och engagemang är att tjäna tilltro hos en handledare. men det ökar också medarbetarnas känsla av att de är överarbetade och sadelar dem med bördan att de måste behålla sitt gott rykte, enligt en studie som nyligen publicerats i Academy of Management Journal.

(Karriär)

Quiz: Hur väl känner du dina medarbetare?

Quiz: Hur väl känner du dina medarbetare?

0 Av frågor För många kan kontoret vara ett andra hem. Du spenderar timme efter timme att koppla ihop vid ditt skrivbord, hantera medarbetare och svara på dina chefer. Men hur bra känner du verkligen ditt kontor? Testa din kunskap på den amerikanska arbetsplatsen. Starta QuizStart Over

(Karriär)