Glad jakt: Hur ett leende kan hjälpa dig att få ett jobb


Glad jakt: Hur ett leende kan hjälpa dig att få ett jobb

Även om det är naturligt att känna sig nere medan man söker efter ett jobb efter uppsägning, visar en ny studie hur viktigt det är att hålla dina andar uppe. > Forskningen visar att det är positivt att upprätthålla en mer positiv och motiverande utsiktssituation på jobbsökningen.

Det är särskilt sant i början av sökningen, men möjligheten att hålla energi och hålla negativa känslor i kontroll är ännu mer kritisk när jakten drar på, visar forskningen.

Studien, där 177 arbetslösa personer letade efter arbete, genomförde veckovisa bedömningar av självhantering, arbetssökande status och psykisk hälsa. I början av studien spenderade deltagarna i genomsnitt 17 timmar per vecka och letade efter ett jobb och rapporterade en gradvis förbättring av deras psykiska hälsa. Vid den fjärde månaden hade dock tiden för sökningen minskat till 14 timmar per vecka och psykisk hälsa började minska.

"Dessa resultat visar att de självhanteringsstrategier som människor faktiskt använder gör viktiga skillnader," sade studieförfattaren Ruth Kanfer, en psykologprofessor vid Georgia Tech.

[10 Personlighetstyper som sannolikt kommer att bli anställda]

En del av svårigheten att hålla andar upp under en lång jobbsökning ligger i den allmänna bristen på feedback att de arbetslösa får koll på hur de gör jobbet.

"Att söka jobb är inte som att lära sig en färdighet, där det är lättare att upprätthålla en positiv attityd, eftersom man ser förbättring med ansträngningar, säger Kanfer. Kort sagt att hon faktiskt hitta ett jobb sa hon, "du får nästan ingen feedback om hur du gör eller vad du kan göra annorlunda."

För att framgångsrikt behålla motivation över tiden måste människor bli alltmer proaktiva, säger Kanfer.

Hon uppmanar kandidater att söka ökat socialt stöd och utveckla dagliga rutiner som kan ge positiv feedback och stödja positiva attityder mot sökningen.

Studien, som framgår av den aktuella frågan om Academy of Management Journal, genomfördes i samband med forskare vid University of Minnesota och Arizona State University.

Frank Godwin är en Chicago-baserad frilansare och teknikförfattare som har arbetat i PR och tillbringat 10 år som tidningsreporter. Du kan nå honom på

eller följ honom på Twitter @ mobbybusiness .


Hur man skriver ett CV

Hur man skriver ett CV

Ett CV är ett av de viktigaste dokumenten för alla arbetstagare. Det är en skriftlig rekord av en persons anställnings- och utbildningsbakgrund. Det innehåller specifika uppgifter om tidigare arbetsgivare, skolor som deltagit, grader uppnådda och de färdigheter de tar med sig till bordet. Det är ett sätt att snabbt belysa tidigare prestationer för framtida arbetsgivare.

(Karriär)

Stressade arbetare säger att de två sakerna stör dem mest

Stressade arbetare säger att de två sakerna stör dem mest

Långa pendlar och låg lön är de två sakerna som orsakar arbetstagare störst. För lilla på varandra följande år var små lönecheckar toppspänningen av de anställda, där 13 procent av de vuxna rankar låga löner som den mest stressiga aspekten av sitt jobb, enligt en ny studie från Everest College. Låg lön delade toppunktet med amerikanernas långa pendling till och från jobbet, vilket hoppade till 13 procent från 9 procent 2011.

(Karriär)