Recessionens ljusa sida? Arbetslivsbalans


Recessionens ljusa sida? Arbetslivsbalans

Slå balans mellan ditt arbete livet och ditt personliga liv kan ha blivit lite lättare under de senaste åren, finner ny forskning. Forskningen visade att många arbetsgivare under de senaste sju åren har gett arbetstagare större flexibilitet när det gäller när och var de arbetar.

I synnerhet visade forskningen att fler arbetsgivare under 2012 fick arbetare att arbeta hemifrån ibland och använda flextid att ta hand om familje och personliga problem utan förlust av löner. Arbetstagare fick också större kontroll över betalda och obetalda övertidstimmar 2012 än 2005.

"Det verkar som att arbetsgivarna hanterar den långvariga ekonomiska instabiliteten genom att försöka göra mer med färre människor", säger Ellen Galinsky, president och co grundare av frivillig forskningsorganisation Familjer och arbetsinstitut (FWI) och en författare till studien. "De flesta av vinsterna gör det möjligt för anställda att arbeta längre timmar eller justera timmarna för att ta hand om sina personliga och familjeansvar samtidigt som de får sitt arbete. Även om vissa kan ha förväntat arbetsgivare att sänka flexibiliteten helt under denna ekonomiska nedgång ser vi arbetsgivare hävdar flexibilitet när de ser fram emot framtiden. "

[Vad skulle du ge upp till jobbet hemifrån?]

Även om arbetstagare gjorde betydande vinster inom ovanstående områden hade de också förluster på andra områden, enligt National Studie av arbetsgivare. Arbetare kunde inte gå tillbaka till jobbet gradvis efter födseln och mindre förmåga att ta karriär på grund av personliga eller familjeförklaringar. Arbetsgivare var också mindre benägna att ge full ersättningslön på grund av sjukdom, förlossning eller andra medicinska problem 2012 än år 2005.

"Det är uppenbart att arbetsgivare fortsätter att kämpa med färre resurser för förmåner som medför en direkt kostnad", sade Ken Matos, senior chef för anställningsforskning och övning vid FWI och huvudförfattare till rapporten. "Men de har prioriterat att ge medarbetarna tillgång till en bredare mängd förmåner som passar deras individuella och familjebehov och som förbättrar deras hälsa och välbefinnande."

Enligt forskningen kommer åtgärder som gör det möjligt för arbetstagare flexibilitet att vara avgörande för att ge företagen en fördel framåt.

"Arbetsgivare fortsätter att hitta sätt att erbjuda sina anställda flexibilitet trots ekonomiska utmaningar som de kan möta", säger Henry (Hank) Jackson, VD och koncernchef för Society for Human Resource Management . "När vi tittar framåt är det klart att för att vara konkurrenskraftig måste arbetsgivarna hitta sätt att erbjuda flexibla arbetsmöjligheter om de vill locka till sig och behålla topp talent."

Forskningen i arbetsgivarnas nationella undersökning baserades på svar på 1 126 arbetsgivare med mer än 50 anställda. Forskningen genomfördes som en del av When Work Works, ett initiativ mellan FWI och Society for Human Resource Management.


5 Sätt att öka ditt företag under lågkonjunkturen

5 Sätt att öka ditt företag under lågkonjunkturen

Att äga en restaurang är aldrig lätt. Att äga flera restauranger under den värsta ekonomiska recessionen på årtionden är en stor utmaning. Men Zane Tankel, VD för Apple Metro Inc., som äger 34 Applebees restauranger i New York-området, sa att han kunde odla sin verksamhet under lågkonjunktur. Faktum är att han öppnat 10 nya restauranger sedan 2008.

(Allmän)

Engagera kvinnor på jobbet börjar med att adressera kön

Engagera kvinnor på jobbet börjar med att adressera kön

Kvinnor har kommit långt i näringslivet. Varje dag stiger kvinnor till ledarskapsställningar, bryter sig in i dominerade domäner och startar egna företag. Men eftersom männen har varit i företagsledningen så mycket längre än kvinnor, har "man" blivit standardinställningen för arbetsplatsnormer, och den offentliga radiojournalisten Ashley Milne-Tyte anser att detta paradigm påverkar kvinnliga yrkesverksamma mer än de uppfattar.

(Allmän)