Lag arbeta bättre när anställda bryr sig om varandra


Lag arbeta bättre när anställda bryr sig om varandra

När medarbetarna arbetar i grupper, serveras de bäst genom att fokusera mer på hur de kan gynna andra, och inte bara själva, nya forskningsresultat.

När lagmedlemmar motiveras mer för att hjälpa andra, även vid Kostnaden för egen prestation, deras lag fungerar bättre, en studie som nyligen publicerats i Management of Management Journal Found.

Denna typ av beteende definieras som prosocial motivation, vilket belyser den sociala aspekten av arbetet genom att betona enskildas oro över hur deras handlingar kan påverka andras välbefinnande. Prosocialt motiverade individer beskrivs som givare som i första hand berörs av bidragsfördelar till andra, istället för att beräkna personliga avkastningar, säger forskningen.

"Utvidga denna idé till arbetslagssammanhanget, när lagmedlemmarna har en stark tro på att de kan arbeta tillsammans för att positivt påverka relevanta andras välbefinnande, som deras kollegor, kunder, kunder och samhälle, de kommer sannolikt att arbeta effektivt på lång sikt "Jasmine Hu, en av studieens författare och en biträdande professor vid ledningen vid University of Notre Dame, Mendoza College of Business i Indiana, berättade Mobby Business

Forskningen grundades på en fältstudie av 67 arbetsgrupper från sex företag i både USA och Kina, liksom som en laboratoriestudie med 124 studentgrupper vid University of Notre Dame.

"Resultat från både fältstudien och labforskningen visade att den större motivationen att gynna andra, desto högre lev Samarbetet och livskraften och ju högre efterföljande lagprestanda, säger Hu i ett uttalande.

Forskningen visade också att när lagmedlemmar ser ut för andras välbefinnande är anställda mindre benägna att frivilligt lämna sina lag

Hu sa att forskarna fann att prosocial motivation är av betydelse för effektiviteten hos ett brett spektrum av arbetsgrupper.

"Om exempelvis byggnadsarbetare inte är riktigt oroade över deras kunders säkerhet och komfort, kan engagera sig i opportunistiska beteenden som förbättrar kortsiktiga fördelar, men har en potentiellt skadlig inverkan på invånarna i byggnaden, säger Hu. "På samma sätt kan brist på prosocial motivation i en advokats lag skada kundernas efterföljande välbefinnande och även skada advokaternas eget rykte."

Studiens författare upptäckte att fördelarna som ett lag får från prosocialanställda beror på hur nära team medlemmarna arbetar med varandra. Ju mer team arbetade tillsammans, desto större var fördelen med prosociala motivationer, sa forskarna.

"Den högsta nivån av lag effektivitet uppnåddes när lagmotivering till gagn för andra och ömsesidigt beroende av uppgifter bland lagmedlemmar var både höga, "Hu sade.

Studiens författare sa att forskningen borde uppmuntra arbetsgivare att bygga lag med anställda som håller andras intressen i åtanke."

"I linje med våra resultat bör ledningens uppmärksamhet riktas mot ökad motivation till nytta andra, eftersom lagarbete är en samordnad åtgärd och att visa bekymmer för andra kan leda till jämnare interaktioner och effektivare samarbete inom laget, säger Hu.

Hu påpekar att organisationerna ser på vilka typer av lag de har för att bäst bestämma hur man gör dem mer effektiva. Vissa lag kräver inte att anställda arbetar nära varandra och inte består av anställda som är mer oroade över hur de kan hjälpa andra än dem själva. Hu föreslår för chefer att chefer ökar samspelet inom gruppen, lägger till anställda som är motiverade för att gynna andra och tar en mer aktiv roll när det gäller exempel.

Hu sa att team redan fyllda med medarbetare fokuserade på välbefinnandet av andra kan förbättra deras lagprestanda genom att etablera en högre nivå av interaktion och samordning mellan medlemmarna.

Studien var medförfattare av Robert Liden, en professor vid ledningen vid University of Illinois i Chicago.


De lyckligaste teknikbolagen

De lyckligaste teknikbolagen

Tekniska företag är redan kända för några av de extra fördelarna som de erbjuder sina medarbetare, men flera företag står huvud och axlar över andra för att hålla sina arbetare glada, en ny undersökning har hittat. Undersökningen baserad på recensioner på webbplatsen CareerBliss, rankad och betygsatt lyckligast tech företag i USA.

(Karriär)

Letar du efter ett jobb? Berätta inte för dem du är arbetslös

Letar du efter ett jobb? Berätta inte för dem du är arbetslös

Som om att hitta ett jobb inte är tillräckligt svårt när arbetslösa, visar ny forskning att det bara är att arbeta - och inte brist på kompetens eller expertis - är anledningen till att många inte får anställas . Studien, som kommer att presenteras vid nästa månads årsstämma i Management Academy, har visat starka bevis på fördomar mot de arbetslösa från dem som anställer.

(Karriär)