Skräck av hårda arbetskraftsstudenter bort från Science & Tech


Skräck av hårda arbetskraftsstudenter bort från Science & Tech

Även om arbetstillfällen inom vetenskap, teknik, teknik och matematik (STEM) kan vara stora, är många tonåringar ovilliga att bedriva en långsiktig karriär inom dessa områden på grund av att de utmaningar de presenterar. Enligt en ny studie utförd av ASQ kände studenter i sjätte till tolfte klassen att karriärer som läkare och ingenjörer skulle erbjuda de flesta arbetsmöjligheterna efter examen från college, men 67 procent var osäkra om de skulle driva dessa karriärer på grund av de många utmaningarna De presenterar.

Chefen bland dessa utmaningar är kostnaden och tiden som krävs för att få en examen. Enligt undersökningen ansåg 26 procent av de svarande att kostnaden och svårigheten att bedriva yrkesutbildning på dessa områden var för hög jämfört med andra områden. Dessutom kände 25 procent av studenterna att dessa karriärvägar var alltför utmanande och involverade sig för mycket.

Karriärer som läkare och ingenjörer var inte de enda platserna där eleverna såg möjligheter. Enligt undersökningen var karriärfälten som erbjöd den största möjligheten:

  • Doktor - 34 procent
  • Ingenjör - 26 procent
  • Lärare - 19 procent
  • Advokat - 17 procent
  • Entreprenör - 16 procent
  • Försäljning och marknadsföring - 11 procent
  • Revisor - 11 procent

"Det är uppmuntrande att se fler studenter se värdet av STEM karriärer som teknik, men klart STEM yrkesverksamma och utbildare kan göra mer för att stödja eleverna längs den här karriärvägen, säger Jim Rooney, ASQ-ordförande och kvalitetsingenjör med ABSG Consulting.

Det beror på att enligt undersökningen, 25 procent av de tonåriga respondenterna uppgav att deras betyg i matematik och vetenskap inte är tillräckligt bra för att driva en framtida karriär inom dessa ämnen. För en gång kom föräldrarna med sina barn, eftersom 53 procent av föräldrarna som svarade i en liknande undersökning var oroliga över de utmaningar som dessa områden presenterade för sina barn. Drygt en fjärdedel av föräldrarna, 26 procent, ansåg också att lärarna inte förberedde sina barn nog för framtida karriär inom STEM-fält.

En annan faktor som bidrar till att STEM-jobbet inte förekommer är det växande könsspaltet i utbildning. Enligt forskningen uppgav 30 procent av tjejerna att matte var deras mest utmanande ämne, jämfört med 19 procent av pojkarna. Dessutom ansåg 33 procent av tjejerna att de ansåg att lärarna inte förberedde dem tillräckligt för framtida karriär inom STEM-karriären, jämfört med bara 9 procent av pojkarna.

Informationen i denna undersökning bygger på svaren från 713 studenter och en kompletterande undersökning av 327 föräldrar med barn mellan 10 och 17 år. Undersökningen genomfördes för ASQ, ett självklart "globalt samhälle av hög kvalitet som delar de idéer och verktyg som gör vår värld bättre."


Starta starkt: Tips för korrekt ombordstigning av din nya medarbetare

Starta starkt: Tips för korrekt ombordstigning av din nya medarbetare

Att starta ett jobb är alltid stressigt för en ny hyra, men ibland kan det vara mer stressande att vara den som ansvarar för att introducera en ny anställd på arbetsplatsen, se till att medarbetaren känner sig välkommen och engagerad och ger grundlig och hjälpsam träning. Att vara ansvarig för denna process kan ge dig under mycket press.

(Allmän)

SBA Utmaningar Utvecklare att skapa Apps för entreprenörer

SBA Utmaningar Utvecklare att skapa Apps för entreprenörer

SBA Gems, en ny programvara applikation för smartphones och surfplattor som gör det möjligt för småföretagare och entreprenörer att snabbt och effektivt hitta lån, bidrag och andra användbara resurser, tog sin första plats i en landsbygdsutvecklingskonkurrens som sponsras av Small Business Administration.

(Allmän)