Företagskultur är Secret Sauce of Innovation Leadership


Företagskultur är Secret Sauce of Innovation Leadership

Det är ingen slump att San Francisco Bay Area är en global ledare I innovation, säger en ny rapport. Innovation är invecklad i DNA i många Bay Area-företag, en hemlig sås som kombinerar en ovanligt hög nivå av anpassning och integration bland företagets, innovations- och affärsstrategier och mål.

Den hemliga såsen blandar starkt fokus på att ansluta tidigt och kontinuerligt med kunderna om alla sina behov, enligt en rapport som släpptes av Bay Area Council Economic Institute och Book & Company, ett managementkonsultföretag. Rapporten bygger på Booz & Co. 2011 Global Innovation 1000-undersökningen.

Det engagerar också chefs tekniker i affärsstrategi. Denna organisatoriska kultur kombinerar regionens riskkapitalföretag, universitet i världsklass och forskningsinstitut och en entreprenörsarbetskraft som är högutbildad och omfattar risk för att driva innovation.

[VD: s rundskriv: Hur spår du innovation?]

Nästan 54 procent av Bay Area-företagen rapporterade en hög grad av anpassning mellan deras innovationsstrategi och affärsstrategi, visade undersökningen. Detta är mycket högre än endast 14,3 procent av företagen globalt. Och nästan hälften (46 procent) av Bay Area-företagen angav att deras företagskultur starkt stöder sin innovationsstrategi, mer än dubbelt de 19,2 procenten av företagen globalt med liknande kulturer.

Bay Area-företag är mycket mer benägna att ha sina teknikledare rapportera direkt till verkställande direktören än i andra företag. Nio av tio Bay Area-företag säger att de har en tydlig innovationsstrategi som styrs starkare av företagsledningen än i andra företag (jämfört med att en i fem företag globalt säger att de inte har någon innovationsstrategi).

"Företag och regioner runt världen har länge försökt efterlikna Bay Areas enorma innovationssucces, men med bara blandade resultat, säger Matthew Le Merle, en Booz & Co.-partner. "Det vi har funnit är att Bay Areas innovationssucces inte bara beror på tillgången till riskkapital, högsta universitet och välutbildade arbetstagare, utan också av en unik och tätt vävd uppsättning av kulturella attribut."


ÄNdra roller behåller anställda från att ändra arbetsgivare

ÄNdra roller behåller anställda från att ändra arbetsgivare

Att hålla anställda i samma position för länge är ett sätt att få dem att gå till dörren, nya forskningsresultat. En studie från online karriärsplats Glassdoor visade att den genomsnittliga arbetstagaren spenderar 15 månader i samma position. Varje ytterligare 10 månader som spenderas i samma roll ökar chansen att en anställd lämnar sin arbetsgivare till ett nytt jobb med 1 procent, vilket forskarna säger är ett statistiskt signifikant resultat.

(Ledarskap)

Företagen är försiktiga tillvägagångssätt för innovation

Företagen är försiktiga tillvägagångssätt för innovation

Företagen spelar Det är säkert när man utvecklar nya produkter och tjänster, visar forskning. En ny studie från Accenture visade att nästan hälften av cheferna känner att deras företag har blivit mer riskfyllda när de överväger nya idéer. I stället för att uppfinna nya produkter och tjänster fokuserar 64 procent av företagen mer på produktlinjeförlängningar.

(Ledarskap)