Företagskultur är Secret Sauce of Innovation Leadership


Företagskultur är Secret Sauce of Innovation Leadership

Det är ingen slump att San Francisco Bay Area är en global ledare I innovation, säger en ny rapport. Innovation är invecklad i DNA i många Bay Area-företag, en hemlig sås som kombinerar en ovanligt hög nivå av anpassning och integration bland företagets, innovations- och affärsstrategier och mål.

Den hemliga såsen blandar starkt fokus på att ansluta tidigt och kontinuerligt med kunderna om alla sina behov, enligt en rapport som släpptes av Bay Area Council Economic Institute och Book & Company, ett managementkonsultföretag. Rapporten bygger på Booz & Co. 2011 Global Innovation 1000-undersökningen.

Det engagerar också chefs tekniker i affärsstrategi. Denna organisatoriska kultur kombinerar regionens riskkapitalföretag, universitet i världsklass och forskningsinstitut och en entreprenörsarbetskraft som är högutbildad och omfattar risk för att driva innovation.

[VD: s rundskriv: Hur spår du innovation?]

Nästan 54 procent av Bay Area-företagen rapporterade en hög grad av anpassning mellan deras innovationsstrategi och affärsstrategi, visade undersökningen. Detta är mycket högre än endast 14,3 procent av företagen globalt. Och nästan hälften (46 procent) av Bay Area-företagen angav att deras företagskultur starkt stöder sin innovationsstrategi, mer än dubbelt de 19,2 procenten av företagen globalt med liknande kulturer.

Bay Area-företag är mycket mer benägna att ha sina teknikledare rapportera direkt till verkställande direktören än i andra företag. Nio av tio Bay Area-företag säger att de har en tydlig innovationsstrategi som styrs starkare av företagsledningen än i andra företag (jämfört med att en i fem företag globalt säger att de inte har någon innovationsstrategi).

"Företag och regioner runt världen har länge försökt efterlikna Bay Areas enorma innovationssucces, men med bara blandade resultat, säger Matthew Le Merle, en Booz & Co.-partner. "Det vi har funnit är att Bay Areas innovationssucces inte bara beror på tillgången till riskkapital, högsta universitet och välutbildade arbetstagare, utan också av en unik och tätt vävd uppsättning av kulturella attribut."


Att lära av Microsoft: När det är för mycket fokus är en dålig sak

Att lära av Microsoft: När det är för mycket fokus är en dålig sak

Steve Ballmers efterföljande avgång från Microsoft erbjuder några användbara takeaways för företagare. Det är framförallt de som inte förändras kommer att misslyckas. Det är teorin från David King, docent i management vid Iowa State University's Business School, som tror att en oförmåga att anpassa sig till en förändrad marknad - en mobilmarknad - Microsoft fick det i varmt vatten.

(Ledarskap)

Pivotens art: 9 Tips för att framgångsrikt byta din företagsstrategi

Pivotens art: 9 Tips för att framgångsrikt byta din företagsstrategi

"Pivotens konst handlar om att förändra kursen i strävan efter samma ursprungliga affärsmål," Reinhart berättade för Mobby Business. "Pivots handlar inte om att flytta från en affärsmodell till nästa, de handlar om att utveckla tjänsteutbudsmodellen, eller intäktsgenererings- eller tillväxtstrategin.

(Ledarskap)