ÄR ditt jobb dödande din kreativitet?


ÄR ditt jobb dödande din kreativitet?

Ny forskning visar att 80 procent av befolkningen i fem av världens största ekonomier anser att upplåsning av kreativitet är avgörande för den ekonomiska tillväxten. Och nästan två tredjedelar av människor känner att kreativitet är värdefull för samhället. Men endast en av fyra undersöknings respondenter tror att de lever upp till sin egen kreativa potential. Är vi inför ett globalt kreativitetsgap?

Bedömning av bevis från arbetsplatsen, svaret är ja. I en studie av 5.000 vuxna över USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike och Japan sponsrade av Adobe, en programvaruutvecklare, sa tre av fyra respondenter att de är under växande tryck för att vara produktiva snarare än kreativa, trots att de blir alltmer förväntas tänka kreativt på jobbet.

På alla de undersökta länderna sa människor att de bara spenderar 25 procent av sin tid på jobbet. Brist på tid ses som den största barriären för kreativitet (47 procent globalt, 52 procent i USA).

Mer än hälften av de undersökta sa att kreativiteten störs av sina utbildningssystem och många tror att kreativitet är upptagen för beviljades (52 procent globalt, 70 procent i USA).

Förenta staterna rankades globalt som den näst mest kreativa nationen bland de undersökta länderna, utom i amerikanernas ögon, som ser sig själva som de mest kreativa. Men amerikaner uttryckte också den största brådskande känslan och oroade sig för att de inte lever upp till sin kreativa potential.

Generella och könsskillnader var marginella och förstärkte den idé som alla har potential att skapa. Kvinnor rankades bara något högre än män när de frågades om de själv identifierades som kreativa och om de tappade sin egen kreativa potential.

"En av kreativitetsmyterna är att väldigt få människor är verkligen kreativa", säger Sir Ken Robinson , en utbildning och kreativitet expert. "Sanningen är att alla har stor kapacitet, men inte alla utvecklar dem. Ett av problemen är att våra utbildningssystem inte gör det möjligt för studenter att utveckla sina naturliga kreativa krafter. I stället främjar de enhetlighet och standardisering. Resultatet är att vi dränerar människor från sina kreativa möjligheter och, enligt den här studien, producerar en arbetskraft som är betingad för att prioritera överensstämmelse över kreativitet. "


4 Sätt att få ett jobbreferens

4 Sätt att få ett jobbreferens

Många anställda startar sin karriär med hjälp av någon som redan är i branschen som har lagt ett bra ord för dem. Det är lika viktigt att bygga upp kontakter med människor eftersom det är att få en examen och få erfarenhet. "Den viktigaste fördelen med att bli hänvisad är att du nästan alltid får någons uppmärksamhet åt att åtminstone titta på ditt CV, istället för att ha Det faller i den svarta tomrummet hos ett sökande spårningssystem där ingen människa någonsin kan se det, säger HR-analytiker Laura Handrick i FitSmallBusiness.

(Karriär)

4 Saker du aldrig bör göra efter en arbetsintervju

4 Saker du aldrig bör göra efter en arbetsintervju

När du landar en arbetsintervju betyder det att någon tror att du har stor potential att fylla en viktig roll hos ett företag. Men även om det är ett stort steg, innebär det inte att du får jobbsökandet genom att gå igenom intervjuet. I själva verket kan hur du själv utför efter en intervju i stor utsträckning påverka nästa steg i anställningsprocessen.

(Karriär)